Marilyn » Specials » Statistiek

Statistiek: wat is het en welke formules zijn er?

Statistiek: wat is het en welke formules zijn er? Statistiek: allerlei cijfertjes en grafiekjes over hoe iets gaat, welke verschillen er zijn tussen groepen en/of dat er een samenhang is tussen bepaalde begrippen. En bij alles hoort zijn een eigen begrip, een eigen formule, een manier om het uit te rekenen. Wat is onderzoek en statistiek, welke begrippen horen hierbij, welke statistische formules zijn er en hoe reken je dit uit?

Onderzoek en statisiek

Onderzoek wordt veelvuldig gedaan. Naar medische oplossingen, naar de werking van het brein, naar bepaalde processen en nog veel meer. Bij onderzoek kan dan gebruik gemaakt worden van statistiek. Cijfers helpen dan om inzicht te geven in de werking. Hiervoor is het belangrijk dat het onderzoek zo wordt opgezet dat er gemeten kan worden wat men wil meten, maar ook dat de juiste statistische toetsen worden toegepast.

Onderzoek op zich

Bij onderzoek horen voorwaarden. Daarbij kan je denken aan de manier waarop je onderzoek doet, bijvoorbeeld of het wel ethisch verantwoord is. Bij het interpreteren van onderzoek is het belangrijk de intentie van de onderzoeker/het onderzoek te bekijken: was dit puur informatief of zitten er geldbelangen achter? Dit betekent dus dat er zowel bij de opzet van het onderzoek goed gekeken moet worden naar de manier waarop dit wordt gedaan, de manier waarop gegevens worden verkregen en hoe deze gegevens worden gebruikt. Bij het interpreteren is het van belang niet alleen nauwkeurig het onderzoek te lezen, maar ook om de achtergrond te bekijken op de belangen die (mogelijk) een rol hebben gespeeld.

Statistiek

Bij het gebruiken van statistiek zijn verschillende aspecten van belang. Het kan gaan over meetniveaus, het gebruik van het juiste meetinstrument, het gebruik van het juiste formules/toetsen. Vervolgens kun je meten of een verschil significant is, oftewel: is een verschil veroorzaakt door toeval of lijkt er meer aan de hand te zijn? Statistiek kan een enorme hulp zijn bij een grote hoeveelheid gegevens om op die manier orde te creëren. Er kan namelijk ook gekeken worden naar de gemiddelden, de centrummaten, de kwantiteit van de bepaalde antwoorden in zowel absolute als relatieve getallen. Bij het gebruik maken van het statistiek programma SPSS (statistical program for social sciences) kun je deze dingen met een paar klikken naar voren halen. Daarbij kunnen ook tabellen, grafieken en andere figuren gemaakt kunnen.
Statistiek - Meetniveaus en statistiek

Statistiek - Meetniveaus en statistiek

In de statistiek heeft alles te maken met meetniveaus. Deze zijn erg belangrijk om te bepalen welke soort berekeningen je kunt en gaat uitvoeren. Maar wat zijn deze meetniveaus eigenlijk en welke invl…
Statistiek – Kansberekening

Statistiek – Kansberekening

In de statistiek gaat alles om de kans dat X gebeurt. Dit wordt ook wel kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening genoemd. Dit kan zinvol zijn voor onderzoek, maar ook praktisch zijn: er kan bijvoor…

Statistiek: Chi-kwadraat toets

Met de chi-kwadraat toets voor verdelingen (één variabele) en voor samenhang (twee variabelen) kun je uitrekenen of het gevonden verschil significant is. Oftewel: is het verschil dat je hebt gevonden…

Statistiek: Chi-kwadraat voor samenhang

Met de chi-kwadraat toets (spreekt uit als ‘gie-kwadraat’) voor samenhang kan berekend worden of er een samenhang is tussen twee variabelen en zijn meetwaarden. De voorwaarden voor de chi-kwadraat toe…

T-toets 2 - gemiddelden onafhankelijke steekproeven

Een t-toets wordt uitgevoerd om te bekijken of een verschil significant is. Oftewel: komt het verschil door toeval of is er meer aan de hand? Bij de t-toets tweede variant worden twee gemiddelden uit…

Statistiek – Permutaties, Variaties en Combinaties

Bij een kansberekening wil je weten welke kans er hoort bij een bepaalde gebeurtenis. Verschillende aspecten spelen hierbij een rol. Zo is de volgorde van belang bij het berekenen van het aantal volgo…

Probleemstelling

Om een onderzoek uit te voeren stel je een probleemstelling op. In het kort geeft deze aan waar je onderzoek naar doet; het geeft richting aan je onderzoek. Wat is een probleemstelling en hoe kan ik e…

Statistiek: t-toets 1 - vergelijken met standaard getal

Een t-toets wordt uitgevoerd om te bekijken of een verschil significant is. Oftewel: komt het verschil door toeval of is er meer aan de hand? Bij de t-toets eerste variant wordt het gemiddelde vanuit…

T-toets 3 - gemiddelden afhankelijke steekproeven

Een t-toets derde variant wordt uitgevoerd om te kijken of een verschil tussen twee afhankelijke steekproeven significant verschillen. Oftewel: is er meer aan de hand dan toeval? Er kan bijvoorbeeld g…

Statistiek: Chi-kwadraat Verdeling

Met de chi-kwadraat toets (spreekt uit als ‘gie-kwadraat’) voor verdeling kan uitgerekend worden of er een bepaalde voorkeur is. De voorwaarden en algemeenheden over de chi-kwadraat toets worden uitge…

Statistiek - Binomiaal Toets

Met de binomiaaltoets kun je berekenen wat de kans is op een bepaalde uitkomst. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald aantal successen of een cumulatieve kans, waarbij je kijkt naar de optelling van…
Statistiek - Centrummaten en de normale verdeling

Statistiek - Centrummaten en de normale verdeling

In de statistiek worden centrummaten gebruikt om de centrale tendentie aan te geven. Er zijn verschillende maten om iets te zeggen over het midden van de verdeling. Ook kan dit op verschillende manier…
Statistiek – Onderzoek

Statistiek – Onderzoek

Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek gedaan. We weten steeds meer, maar ook worden er steeds meer vragen opgeroepen. De statistiek helpt onderzoek om voortgang te meten, om verschillen te zien…
Gepubliceerd door Marilyn op 10-07-2013, laatst gewijzigd op 28-07-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Brinkman, J. (2007). Cijfers Spreken