Marilyn » Populaire artikelen
Het begin is het belangrijkste deel van het werk - Plato

Populaire artikelen van Marilyn

Statistiek: Chi-kwadraat toets

Met de chi-kwadraat toets voor verdelingen (één variabele) en voor samenhang (twee variabelen) kun je uitrekenen of het gevonden verschil significant is. Oftewel: is het verschil dat je hebt gevonden… Wetenschap / Wiskunde, Statistiek, 04-10-2013
Self fulfilling prophecy: de kracht van verwachtingen

Self fulfilling prophecy: de kracht van verwachtingen

In allerlei opzichten hebben mensen verwachtingen. Deze zijn gebaseerd op het verleden en op de toekomst. Hoe we verwachten dat de dingen gaan, kan een grote invloed hebben op de uitkomst van iets: ee… Mens en Samenleving / Psychologie, 30-03-2015
Negen reflectiemethoden uitgelegd

Negen reflectiemethoden uitgelegd

Reflecteren is niet altijd makkelijk. Hoe moet je dat doen? Reflectiemethoden kunnen hier meer aanknopingspunten bieden. Dus sta eens stil bij jezelf. Ontdek jezelf. Bevraag jezelf van verschillende k… Mens en Gezondheid / Lifestyle, 13-02-2015

Theorie van Gepland Gedrag

Gedrag bepaal je zelf. Toch??! Misschien toch niet helemaal. Stoppen met bepaald gedrag lijkt lastig te zijn. Ajzen was erg benieuwd naar dit fenomeen en deed hier onderzoek naar. Uiteindelijk kwam hi… Mens en Samenleving / Psychologie, 03-01-2013
Statistiek - Meetniveaus en statistiek

Statistiek - Meetniveaus en statistiek

In de statistiek heeft alles te maken met meetniveaus. Deze zijn erg belangrijk om te bepalen welke soort berekeningen je kunt en gaat uitvoeren. Maar wat zijn deze meetniveaus eigenlijk en welke invl… Wetenschap / Wiskunde, Statistiek, 02-07-2013

Hoe maak ik een planning en hoe houd ik me eraan?

Plannen, een planning maken en vooral: je eraan houden. Een planning maken lukt vaak nog wel, maar de uitvoering gaat vaak iets minder goed. Hoe maak je een goede planning en hoe zorg je dat je je era… Educatie en School / Studievaardigheden, 29-07-2013

Cognitieve dissonantie theorie van Festinger

Je zegt of denkt het een, maar doet het ander. Waarom deed je niet waarin je geloofde? De reductie van het onprettige gevoel wat je hieraan overhoudt, noemt Festinger cognitieve dissonantiereductie. H… Mens en Samenleving / Psychologie, 29-07-2013

Groepsprestatie: sociale facilitatietheorie & social loafing

De groep heeft invloed op het individu. Mensen willen graag bij een groep horen en doen daar veel voor. Met een groep kun je vaak meer voor elkaar krijgen dan alleen. Denk bijvoorbeeld aan het verplaa… Mens en Samenleving / Psychologie, Groepen, 15-07-2013
Heuristiek / Bias: Welke vuistregel gebruik je?

Heuristiek / Bias: Welke vuistregel gebruik je?

Een heuristiek (of bias) zijn vuistregels. Deze zijn nodig om het dagelijks leven door te komen, anders zouden mensen eeuwig stilstaan bij beslissingen van het doen en laten van handelingen. Daarbij k… Mens en Samenleving / Psychologie, 24-06-2013

Statistiek: Chi-kwadraat voor samenhang

Met de chi-kwadraat toets (spreekt uit als ‘gie-kwadraat’) voor samenhang kan berekend worden of er een samenhang is tussen twee variabelen en zijn meetwaarden. De voorwaarden voor de chi-kwadraat toe… Wetenschap / Wiskunde, Statistiek, 10-11-2013
Schrijf mee!