Marilyn » Populaire artikelen
Het begin is het belangrijkste deel van het werk - Plato

Populaire artikelen van Marilyn

Negen reflectiemethoden uitgelegd

Negen reflectiemethoden uitgelegd

Reflecteren is niet altijd makkelijk. Hoe moet je dat doen? Reflectiemethoden kunnen hier meer aanknopingspunten bieden. Dus sta eens stil bij jezelf. Ontdek jezelf. Bevraag jezelf van verschillende k… Mens en Gezondheid / Lifestyle, 13-02-2015
Self fulfilling prophecy: de kracht van verwachtingen

Self fulfilling prophecy: de kracht van verwachtingen

In allerlei opzichten hebben mensen verwachtingen. Deze zijn gebaseerd op het verleden en op de toekomst. Hoe we verwachten dat de dingen gaan, kan een grote invloed hebben op de uitkomst van iets: ee… Mens en Samenleving / Psychologie, 30-03-2015
Heuristiek / Bias: Welke vuistregel gebruik je?

Heuristiek / Bias: Welke vuistregel gebruik je?

Een heuristiek (of bias) zijn vuistregels. Deze zijn nodig om het dagelijks leven door te komen, anders zouden mensen eeuwig stilstaan bij beslissingen van het doen en laten van handelingen. Daarbij k… Mens en Samenleving / Psychologie, 24-06-2013

Hoe maak ik een planning en hoe houd ik me eraan?

Plannen, een planning maken en vooral: je eraan houden. Een planning maken lukt vaak nog wel, maar de uitvoering gaat vaak iets minder goed. Hoe maak je een goede planning en hoe zorg je dat je je era… Educatie en School / Studievaardigheden, 29-07-2013

Theorie van Gepland Gedrag

Gedrag bepaal je zelf. Toch??! Misschien toch niet helemaal. Stoppen met bepaald gedrag lijkt lastig te zijn. Ajzen was erg benieuwd naar dit fenomeen en deed hier onderzoek naar. Uiteindelijk kwam hi… Mens en Samenleving / Psychologie, 03-01-2013
Zorgtoeslag en huurtoeslag: Regels en terugbetalen voorkomen

Zorgtoeslag en huurtoeslag: Regels en terugbetalen voorkomen

Zorgtoeslag en huurtoeslag zijn in het leven geroepen om het mensen met een laag/klein inkomen te ondersteunen in de kosten. De zorgtoeslag is een ondersteuning voor de verplichte kosten voor de zorgp… Financieel / Belasting, 05-10-2014

Statistiek: Chi-kwadraat toets

Met de chi-kwadraat toets voor verdelingen (één variabele) en voor samenhang (twee variabelen) kun je uitrekenen of het gevonden verschil significant is. Oftewel: is het verschil dat je hebt gevonden… Wetenschap / Wiskunde, Statistiek, 04-10-2013

De werking van het geheugen: hoe sla je informatie op?

Gedurende je hele leven moet je informatie opslaan. Soms gebeurt dat bewust, zoals op school, maar veel vaker onbewust. Je geheugen wordt gevuld met allerlei informatie die later in meer of mindere ma… Mens en Samenleving / Psychologie, 06-06-2014

SMART doelen stellen

Conditie opbouwen, leren koken, internet gebruiken… Zomaar een paar ideeën van wat je wilt leren. Doelen stellen is hierbij belangrijk. Het wordt hierdoor concreter waar je naartoe wilt. Daarvoor zijn… Educatie en School / Diversen, Vaardigheden, 28-07-2013
Statistiek – Kansberekening

Statistiek – Kansberekening

In de statistiek gaat alles om de kans dat X gebeurt. Dit wordt ook wel kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening genoemd. Dit kan zinvol zijn voor onderzoek, maar ook praktisch zijn: er kan bijvoor… Wetenschap / Wiskunde, Statistiek, 02-07-2013
Schrijf mee!