Marilyn » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Negen reflectiemethoden uitgelegd

Negen reflectiemethoden uitgelegd

Reflecteren is niet altijd makkelijk. Hoe moet je dat doen? Reflectiemethoden kunnen hier meer aanknopingspunten bieden. Dus sta eens stil bij jezelf. Ontdek jezelf. Bevraag jezelf van verschillende k…

Stromingen in de psychologie

Psychologen gebruiken vaak een bepaalde invalshoek. Hieronder bespreek ik acht stromingen, waarvoor ze staan en hun bedenkers.
Statistiek  Kansberekening

Statistiek Kansberekening

In de statistiek gaat alles om de kans dat X gebeurt. Dit wordt ook wel kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening genoemd. Dit kan zinvol zijn voor onderzoek, maar ook praktisch zijn: er kan bijvoor…
Heuristiek / Bias: Welke vuistregel gebruik je?

Heuristiek / Bias: Welke vuistregel gebruik je?

Heuristiek (of bias) zijn vuistregels. Deze zijn nodig om het dagelijks leven door te komen, anders zouden mensen eeuwig stilstaan bij beslissingen van het doen en laten van handelingen. Daarbij kunne…

Statistiek: t-toets 1 - vergelijken met standaard getal

Een t-toets wordt uitgevoerd om te bekijken of een verschil significant is. Oftewel: komt het verschil door toeval of is er meer aan de hand? Bij de t-toets eerste variant wordt het gemiddelde vanuit…
Statistiek - Meetniveaus en statistiek

Statistiek - Meetniveaus en statistiek

In de statistiek heeft alles te maken met meetniveaus. Deze zijn erg belangrijk om te bepalen welke soort berekeningen je kunt en gaat uitvoeren. Maar wat zijn deze meetniveaus eigenlijk en welke invl…
Self fulfilling prophecy: de kracht van verwachtingen

Self fulfilling prophecy: de kracht van verwachtingen

In allerlei opzichten hebben mensen verwachtingen. Deze zijn gebaseerd op het verleden en op de toekomst. Hoe we verwachten dat de dingen gaan, kan een grote invloed hebben op de uitkomst van iets: ee…

De werking van het geheugen: hoe sla je informatie op?

Gedurende je hele leven moet je informatie opslaan. Soms gebeurt dat bewust, zoals op school, maar veel vaker onbewust. Je geheugen wordt gevuld met allerlei informatie die later in meer of mindere ma…
Sociale vergelijkingstheorie (Festinger): beter dan anderen?

Sociale vergelijkingstheorie (Festinger): beter dan anderen?

We vergelijken onszelf continue met iedereen om ons heen. Of we de persoon nou kennen of niet. Steeds kijken we of we het beter of slechter doen dan anderen. De ene keer komen dan negatieve emoties bo…

Statistiek: Chi-kwadraat toets

Met de chi-kwadraat toets voor verdelingen (één variabele) en voor samenhang (twee variabelen) kun je uitrekenen of het gevonden verschil significant is. Oftewel: is het verschil dat je hebt gevonden…