Marilyn » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Negen reflectiemethoden uitgelegd

Negen reflectiemethoden uitgelegd

Reflecteren is niet altijd makkelijk. Hoe moet je dat doen? Reflectiemethoden kunnen hier meer aanknopingspunten bieden. Dus sta eens stil bij jezelf. Ontdek jezelf. Bevraag jezelf van verschillende k…
Statistiek – Kansberekening

Statistiek – Kansberekening

In de statistiek gaat alles om de kans dat X gebeurt. Dit wordt ook wel kansrekening of waarschijnlijkheidsrekening genoemd. Dit kan zinvol zijn voor onderzoek, maar ook praktisch zijn: er kan bijvoor…

Statistiek: Chi-kwadraat voor samenhang

Met de chi-kwadraat toets (spreekt uit als ‘gie-kwadraat’) voor samenhang kan berekend worden of er een samenhang is tussen twee variabelen en zijn meetwaarden. De voorwaarden voor de chi-kwadraat toe…

Statistiek: Chi-kwadraat toets

Met de chi-kwadraat toets voor verdelingen (één variabele) en voor samenhang (twee variabelen) kun je uitrekenen of het gevonden verschil significant is. Oftewel: is het verschil dat je hebt gevonden…
Sociale vergelijkingstheorie (Festinger): beter dan anderen?

Sociale vergelijkingstheorie (Festinger): beter dan anderen?

We vergelijken onszelf continue met iedereen om ons heen. Of we de persoon nou kennen of niet. Steeds kijken we of we het beter of slechter doen dan anderen. De ene keer komen dan negatieve emoties bo…

Statistiek – Permutaties, Variaties en Combinaties

Bij een kansberekening wil je weten welke kans er hoort bij een bepaalde gebeurtenis. Verschillende aspecten spelen hierbij een rol. Zo is de volgorde van belang bij het berekenen van het aantal volgo…

Inkomsten en uitgaven: een overzicht

Je inkomsten en uitgaven bijhouden is een hele klus. Bij inkomsten heb je niet alleen je salaris, maar ook eventuele toeslagen en misschien wel een dertiende maand. Uitgaven lopen uiteen van hypotheek…

Statistiek: Chi-kwadraat Verdeling

Met de chi-kwadraat toets (spreekt uit als ‘gie-kwadraat’) voor verdeling kan uitgerekend worden of er een bepaalde voorkeur is. De voorwaarden en algemeenheden over de chi-kwadraat toets worden uitge…
Statistiek - Meetniveaus en statistiek

Statistiek - Meetniveaus en statistiek

In de statistiek heeft alles te maken met meetniveaus. Deze zijn erg belangrijk om te bepalen welke soort berekeningen je kunt en gaat uitvoeren. Maar wat zijn deze meetniveaus eigenlijk en welke invl…
Heuristiek / Bias: Welke vuistregel gebruik je?

Heuristiek / Bias: Welke vuistregel gebruik je?

Heuristiek (of bias) zijn vuistregels. Deze zijn nodig om het dagelijks leven door te komen, anders zouden mensen eeuwig stilstaan bij beslissingen van het doen en laten van handelingen. Daarbij kunne…